גדעון פת

גדעון פת

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הליכוד

 • הכנסת ה-7 מ-29/01/1970 עד 21/01/1974

  גוש תנועת החרות-מפלגה ליברלית

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-02/08/1995 עד 17/06/1996

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-03/08/1993 עד 19/07/1994

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/07/1988 עד 20/12/1988

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 13/08/1984

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-15/01/1979 עד 05/08/1981

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-21/06/1977 עד 24/10/1977

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-15/01/1977 עד 05/08/1981

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-01/08/1994 עד 31/08/1995

  הכלכלה

 • הכנסת ה-13 מ-27/07/1992 עד 04/08/1993

  הכלכלה

קוד המקור של הנתונים