אורה נמיר

אורה נמיר

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 21/05/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  המערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 22/03/1988

  לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  השירותים הציבוריים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  החינוך והתרבות

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 21/05/1996

  שרה

 • הכנסת ה-13 מ-31/12/1992 עד 22/11/1995

  שרה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 31/12/1992

  שרה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  העבודה והרווחה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החינוך והתרבות

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החינוך והתרבות

קוד המקור של הנתונים