מאשה לובלסקי

מאשה לובלסקי

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-28/10/1992 עד 11/01/1995

  הפנים ואיכות הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-03/08/1992 עד 17/06/1996

  העליה והקליטה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 03/08/1992

  החוץ והבטחון

  חברת ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  סגנית שר

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1992 עד 22/11/1995

  סגנית שר

קוד המקור של הנתונים