בנימין טמקין

בנימין טמקין

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מרצ

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים