פיני בדש

פיני בדש

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 30/11/1998

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  צומת

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 30/11/1998

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 30/11/1998

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-11/01/1995 עד 17/06/1996

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 17/06/1996

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 28/07/1992

  הכלכלה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים