תאופיק זיאד

תאופיק זיאד

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 05/07/1994

  חד"ש

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 14/02/1990

  חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  הרשימה הקומוניסטית החדשה

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 05/07/1994

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 05/07/1994

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 14/02/1990

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1986 עד 19/11/1988

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים