אברהם ורדיגר

אברהם ורדיגר

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-28/06/1994 עד 17/06/1996

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  אגודת ישראל

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  מורשה-פא"י

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  חזית דתית תורתית

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  פועלי אגודת ישראל

 • הכנסת ה-6 מ-21/12/1967 עד 17/11/1969

  פועלי אגודת ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-04/07/1994 עד 17/06/1996

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-04/07/1994 עד 17/06/1996

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-15/10/1991 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-01/03/1989 עד 02/12/1990

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 17/06/1992

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 03/12/1990

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 13/06/1977

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-7 מ-19/11/1969 עד 21/01/1974

  השירותים הציבוריים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-26/11/1990 עד 13/07/1992

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-01/03/1989 עד 02/12/1990

  האתיקה

קוד המקור של הנתונים