גדליה גל

גדליה גל

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 15/06/1992

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 24/02/1992

  הכספים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-27/07/1992 עד 17/06/1996

  הכספים

קוד המקור של הנתונים