מרדכי (מוטה) גור (גורבן)

מרדכי (מוטה) גור (גורבן)

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 16/07/1995

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-07/10/1991 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-29/10/1990 עד 23/10/1991

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-29/10/1990 עד 23/10/1991

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-27/05/1987 עד 04/05/1988

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1992 עד 16/07/1995

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 15/03/1990

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-18/04/1988 עד 21/11/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 20/10/1986

  שר

קוד המקור של הנתונים