שאול גוטמן

שאול גוטמן

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-24/07/1995 עד 17/06/1996

  ימין ישראל

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 24/07/1995

  מולדת

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 17/06/1996

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים