אברהם בורג

אברהם בורג

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 29/06/2004

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 05/07/1995

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 29/06/2004

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 15/07/2003

  לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-18/01/1993 עד 09/02/1993

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-16/11/1992 עד 05/07/1995

  לקידום מעמד האשה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 05/07/1995

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 05/08/1992

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/07/1991 עד 13/07/1992

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-29/10/1990 עד 07/11/1990

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-12/09/1990 עד 18/03/1991

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 25/07/1989

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 12/09/1990

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-27/07/1992 עד 27/02/1995

  החינוך והתרבות

קוד המקור של הנתונים