נאוה ארד

נאוה ארד

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-05/11/1995 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-19/12/1995 עד 17/06/1996

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-19/12/1995 עד 17/06/1996

  לקידום מעמד האשה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-06/12/1995 עד 17/06/1996

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  העליה והקליטה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 24/02/1992

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 01/07/1991

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-11/02/1987 עד 19/11/1988

  העליה והקליטה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הכספים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הכספים

  חברת ועדה

קוד המקור של הנתונים