אסעד אסעד

אסעד אסעד

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-15/02/1994 עד 17/06/1996

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-15/02/1994 עד 17/06/1996

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-07/07/1993 עד 17/06/1996

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 07/07/1993

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים