שולמית אלוני

שולמית אלוני

סיעות

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-09/03/1992 עד 13/07/1992

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 09/03/1992

  ר"ץ

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  ר"ץ

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  ר"ץ

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  ר"ץ

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  ר"ץ

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  מערך

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 18/06/1996

  שרה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 18/06/1996

  שרה

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 17/06/1996

  שרה

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 17/06/1996

  שרה

 • הכנסת ה-13 מ-31/05/1993 עד 22/11/1995

  שרה

 • הכנסת ה-13 מ-31/05/1993 עד 22/11/1995

  שרה

 • הכנסת ה-13 מ-19/05/1993 עד 31/05/1993

  שרה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 19/05/1993

  שרה

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 05/11/1974

  שרה

קוד המקור של הנתונים