טלב אלסאנע

טלב אלסאנע

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  רע"מ-תע"ל

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  רע"מ-תע"ל

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  רע"מ-הרשימה הערבית המאוחדת

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  רע"ם

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מד"ע-רע"ם

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  המפלגה הדמוקרטית הערבית

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-28/12/2011 עד 05/02/2013

  החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-31/10/2011 עד 05/02/2013

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-03/02/2010 עד 05/02/2013

  לעניין תרומות מגופים בחו"ל לגופים ישראליים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/11/2009 עד 12/12/2011

  ועדה משותפת של כלכלה וחוקה לחוק נתוני אשראי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 31/10/2011

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 27/12/2010

  ועדה מיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-02/01/2008 עד 24/02/2009

  ועדה משותפת - כנסת וחוקה להצ"ח סדרי השלטון והמשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/10/2007 עד 24/02/2009

  למעקב אחר תיקון הליקויים וביצוע המלצות המבקר בדוח היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה - השלטון המקומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-28/06/2006 עד 24/02/2009

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-13/06/2006 עד 24/02/2009

  למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 24/02/2009

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא האזנות הסתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  החינוך התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/05/2003 עד 17/04/2006

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 02/08/2004

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 05/05/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/12/1999 עד 17/02/2003

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לקידום מעמד הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-18/06/1997 עד 07/06/1999

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/12/1996 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 18/06/1997

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 17/06/1996

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  רע"מ-תע"ל

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  רע"מ-הרשימה הערבית המאוחדת

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  רע"ם

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-27/12/2010 עד 05/02/2013

  ועדה מיוחדת למאבק בנגע הסמים

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת למאבק בנגע הסמים

קוד המקור של הנתונים