דן תיכון

דן תיכון

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  ליכוד - צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  ליכוד - גשר - צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 21/07/1993

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1992 עד 02/05/1994

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

קוד המקור של הנתונים