אריאל שרון

אריאל שרון

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 07/03/2001

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-8 מ-30/01/1974 עד 23/12/1974

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-16/01/2006 עד 17/04/2006

  קדימה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 16/01/2006

  אחריות לאומית

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/11/2005

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-9 מ-05/07/1977 עד 20/07/1981

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 05/07/1977

  שלומציון - תנועה להגשמת הציונות

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 23/12/1974

  הליכוד

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 04/01/2006

  ראש הממשלה

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 04/01/2006

  התשתיות הלאומיות

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 04/01/2006

  להגנת הסביבה

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 04/01/2006

  התקשורת

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 04/01/2006

  המדע, התרבות והספורט

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 04/01/2006

  הפנים

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-23/11/2005 עד 04/01/2006

  הבינוי והשיכון

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/12/2004 עד 28/08/2005

  המדע, התרבות והספורט

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-10/01/2005 עד 28/08/2005

  המדע, הטכנולוגיה, התרבות והספורט

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/12/2004 עד 10/01/2005

  התשתיות הלאומיות

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/12/2004 עד 10/01/2005

  הפנים

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/12/2004 עד 10/01/2005

  להגנת הסביבה

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-04/12/2004 עד 07/12/2004

  המשפטים

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-13/07/2004 עד 19/07/2004

  התשתיות הלאומיות

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-10/06/2004 עד 05/07/2004

  הבינוי והשיכון

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-06/06/2004 עד 05/07/2004

  התיירות

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-16 מ-06/06/2004 עד 05/07/2004

  התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-15 מ-14/03/2002 עד 18/09/2003

  התשתיות הלאומיות

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-14/03/2002 עד 18/09/2003

  התיירות

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 10/09/2003

  התקשורת

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 27/02/2003

  לקליטת העלייה

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 27/02/2003

  ראש הממשלה

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-14 מ-08/07/1996 עד 06/07/1999

  התשתיות הלאומיות

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-13/10/1998 עד 06/07/1999

  החוץ

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  הבינוי והשיכון

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 20/02/1990

  התעשיה, המסחר והתעסוקה

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 22/12/1988

  התעשיה, המסחר והתעסוקה

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-10/10/1983 עד 13/09/1984

  ראש הממשלה

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-14/02/1983 עד 10/10/1983

  ראש הממשלה

  שר

 • הכנסת ה-10 מ-05/08/1981 עד 14/02/1983

  הביטחון

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-21/06/1977 עד 05/08/1981

  החקלאות ופיתוח הכפר

  שר

קוד המקור של הנתונים