דורון שמואלי

דורון שמואלי

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  הליכוד צומת

 • הכנסת ה-14 מ-30/11/1998 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-07/12/1998 עד 07/06/1999

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-07/12/1998 עד 07/06/1999

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-07/12/1998 עד 07/06/1999

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים