שלום שמחון

שלום שמחון

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-17/01/2011 עד 05/02/2013

  העצמאות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 17/01/2011

  העבודה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2006 עד 17/04/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/01/2005 עד 10/01/2005

  ועדה משותפת לדיון בהצ"ח שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 10/01/2005

  לעניין נציב הדורות הבאים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 10/01/2005

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 10/01/2005

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  מאבק בתאונות הדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  ועדה משותפת לענין משק המים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  לענין צו הבזק

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  ענין סעיפים בתקנות הגז

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  לענין הפעלת כביש חוצה ישראל והמשך סלילת חלקיו הצפו

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  לעניני פיתוח תעשיה, בינוי שיכון ותיירות במגזר הערב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-06/11/2002 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-06/11/2000 עד 07/03/2001

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-10/11/1999 עד 24/11/1999

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/10/1999 עד 24/11/1999

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 07/03/2001

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 10/11/1999

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 29/11/1999

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-20/01/2011 עד 05/02/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 20/01/2011

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 24/02/2009

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-11/01/2005 עד 23/11/2005

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 02/11/2002

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 10/01/2005

  הכלכלה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  לענין הטרמינל החדש בנתב"ג

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  ענין סעיפים בתקנות הגז

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  לענין צו הבזק

 • הכנסת ה-15 מ-19/02/2001 עד 07/03/2001

  הכספים

קוד המקור של הנתונים