יורי שטרן

יורי שטרן

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 16/01/2007

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 17/04/2006

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 01/02/2006

  האיחוד הלאומי-ישראל ביתנו מולדת-תקומה

 • הכנסת ה-15 מ-01/02/2000 עד 17/02/2003

  האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 01/02/2000

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 07/06/1999

  עלי"ה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  ישראל בעליה

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-29/05/2006 עד 14/06/2006

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 16/01/2007

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 16/01/2007

  ועדת משנה לנושא פיתוח בר קיימא

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 10/08/2005

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  משותפת לכספים ופנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-07/02/2005 עד 17/04/2006

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 17/04/2006

  לעניין נציב הדורות הבאים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 17/04/2006

  משנה בנושא הסחר בנשים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/12/2004

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  החקירה בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  קשיים תקציביים המונעים עליית יהודים מאתיופי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-18/06/2002 עד 17/02/2003

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/05/2002 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/05/2002 עד 30/01/2003

  העליה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/05/2002 עד 18/06/2002

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 09/05/2001

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 15/05/2001

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 15/05/2001

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 07/06/2000

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 25/01/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-14/03/2001 עד 14/03/2002

  סגן שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-17/10/2006 עד 13/12/2006

  לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-17 מ-29/05/2006 עד 14/06/2006

  לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 06/06/2006

  לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 16/01/2007

  ועדת משנה לנושא פיתוח בר קיימא

 • הכנסת ה-16 מ-09/02/2005 עד 25/07/2005

  לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת לדיון בהצ"ח שעניינן אנטנות סלולריות

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 08/02/2005

  הפנים ואיכות הסביבה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 14/03/2001

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

קוד המקור של הנתונים