יורי שטרן

יורי שטרן

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 16/01/2007

  ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 17/04/2006

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 01/02/2006

  האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו - מולדת - תקומה

 • הכנסת ה-15 מ-01/02/2000 עד 17/02/2003

  האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 01/02/2000

  ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 07/06/1999

  עלי"ה - עמנו למען ישראל המתחדשת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  ישראל בעלייה

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-29/05/2006 עד 14/06/2006

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 16/01/2007

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 16/01/2007

  ועדת המשנה לנושא פיתוח בר קיימא

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 10/08/2005

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת הפנים לדיון בפרק ה' - רשויות מקומיות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-07/02/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לעניין נציב הדורות הבאים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא הסחר בנשים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 09/12/2004

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת המשנה לנושא ביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת קשיים תקציביים המונעים עליית יהודים מאתיופי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-18/06/2002 עד 17/02/2003

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/05/2002 עד 17/02/2003

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/05/2002 עד 30/01/2003

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/05/2002 עד 18/06/2002

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  ועדת החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 09/05/2001

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 15/05/2001

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 15/05/2001

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 07/06/2000

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 25/01/1999

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-14/03/2001 עד 14/03/2002

  סגן שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-17/10/2006 עד 13/12/2006

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-17 מ-29/05/2006 עד 14/06/2006

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

 • הכנסת ה-17 מ-16/05/2006 עד 06/06/2006

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 16/01/2007

  ועדת המשנה לנושא פיתוח בר קיימא

 • הכנסת ה-16 מ-09/02/2005 עד 25/07/2005

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  הוועדה המשותפת לדיון בהצעות חוק שעניינן אנטנות סלולריות

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 08/02/2005

  ועדת הפנים ואיכות הסביבה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 14/03/2001

  הוועדה המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

קוד המקור של הנתונים