בנימין אלון

בנימין אלון

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  איחוד לאומי-מפד"ל

 • הכנסת ה-16 מ-01/02/2006 עד 17/04/2006

  האיחוד הלאומי מולדת-תקומה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 01/02/2006

  האיחוד הלאומי-ישראל ביתנו מולדת-תקומה

 • הכנסת ה-15 מ-01/02/2000 עד 17/02/2003

  האיחוד הלאומי - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 01/02/2000

  האיחוד הלאומי

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מולדת

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-19/12/2007 עד 24/02/2009

  ועדה מיוחדת לבדיקת הערכות ומוכנות לרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-07/11/2007 עד 24/02/2009

  משותפת כלכלה ומדע להצ"ח - הגבלת הפצת פרסומות ברשתות תקשורת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-23/10/2007 עד 24/02/2009

  משותפת עבודה-מדע לדיון בהצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/07/2007 עד 24/02/2009

  המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-25/07/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לנושא תפיסת המיגון בהערכות לרעידות אדמה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-05/06/2006 עד 24/02/2009

  המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/05/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/02/2009

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-13/07/2004 עד 17/04/2006

  לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-07/07/2004 עד 17/04/2006

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-18/06/2002 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-28/05/2002 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-09/05/2001 עד 31/10/2001

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-12/03/2001 עד 31/10/2001

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-11/12/2000 עד 31/10/2001

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/11/2000 עד 31/10/2001

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/11/2000 עד 12/03/2001

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-05/08/1999 עד 01/05/2001

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 31/10/2001

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-22/12/1998 עד 07/06/1999

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 26/10/1998

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  לקידום מעמד האשה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 06/06/2004

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-31/10/2001 עד 14/03/2002

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-28/01/2008 עד 18/08/2008

  משותפת מדע - חינוך לבחינת יישום חוק צער בעלי חיים

 • הכנסת ה-17 מ-20/08/2007 עד 24/02/2009

  ועדת משנה לנושא תפיסת המיגון בהערכות לרעידות אדמה

 • הכנסת ה-17 מ-20/08/2007 עד 18/08/2008

  המדע והטכנולוגיה

קוד המקור של הנתונים