אברהם בייגה שוחט

אברהם בייגה שוחט

סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 11/01/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-10/05/1988 עד 21/11/1988

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-03/03/2005 עד 11/01/2006

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/03/2005 עד 11/01/2006

  משותפת של כספים וחינוך - הכוונה להפריט את המתנ"סים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-01/03/2005 עד 11/01/2006

  ועדת משנה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-01/03/2005 עד 11/01/2006

  לתקציב הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-15/02/2005 עד 11/01/2006

  ועדה משותפת כספים וחינוך לדיון בפרק י"ג - שונות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-13/05/2003 עד 11/01/2006

  לתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 01/11/2005

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 11/01/2006

  לדיון בתקציב הבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 11/01/2006

  ועדת משנה לעניינים חסויים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 11/01/2006

  משותפת של חינוך וכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 11/01/2006

  ועדה משותפת - חוקה וכספים לעניין תקנות המסים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 11/01/2006

  משותפת לכספים וחינוך - הצ"ח הלוואות לשכר לימוד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/03/2001 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-12/03/2001 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-18/03/1991 עד 13/07/1992

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-03/04/1989 עד 13/07/1992

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 03/04/1989

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 25/07/1989

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-15 מ-11/10/2000 עד 07/03/2001

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 07/03/2001

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 22/11/1995

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-26/01/2005 עד 11/01/2006

  לתקציב הבטחון

 • הכנסת ה-16 מ-05/01/2003 עד 11/01/2006

  ועדת המשנה לעניין חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה

 • הכנסת ה-12 מ-04/04/1989 עד 13/07/1992

  הכספים

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 04/04/1989

  הכלכלה

קוד המקור של הנתונים