אבנר חי שאקי

אבנר חי שאקי

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  המפד"ל

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  המפד"ל

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המפד"ל

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המפד"ל

 • הכנסת ה-7 מ-16/07/1970 עד 21/01/1974

  המפד"ל

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-02/03/1998 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-26/05/1997 עד 07/06/1999

  לקידום מעמד האשה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-22/01/1997 עד 02/03/1998

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/12/1996 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/07/1996 עד 07/06/1999

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 26/05/1997

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-16/11/1992 עד 17/06/1996

  לקידום מעמד האשה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-26/12/1988 עד 11/06/1990

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-01/09/1970 עד 17/07/1972

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים