חיים רמון

חיים רמון

ועדות

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 02/07/2009

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 02/07/2009

  החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-02/06/2009 עד 02/07/2009

  ועדה משותפת להצ"ח סדרי השלטון והמשפט (משאל עם)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-10/03/2003 עד 10/01/2005

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-23/03/2003 עד 01/09/2004

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 01/09/2004

  למודיעין ולשירותים חשאיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 31/08/2004

  לכ"א בצה"ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-12/03/2001 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-17/07/2001 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  יו"ר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-26/03/2001 עד 14/10/2002

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-15/07/1998 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 15/07/1998

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/10/1996 עד 18/03/1997

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 02/06/1992

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-07/05/1991 עד 24/02/1992

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 15/10/1991

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 29/10/1990

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-22/10/1984 עד 19/11/1988

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 19/11/1988

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-24/09/1984 עד 03/12/1985

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

סיעות

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 02/07/2009

  קדימה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  קדימה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/01/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

  חבר/ת סיעה

 • הכנסת ה-10 מ-16/05/1983 עד 13/08/1984

  המערך

  חבר/ת סיעה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 31/03/2009

  ראש הממשלה

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-04/07/2007 עד 24/02/2009

  ראש הממשלה

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 22/08/2006

  המשפטים

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-10/01/2005 עד 23/11/2005

  ראש הממשלה

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 07/03/2001

  ראש הממשלה

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-11/10/2000 עד 07/03/2001

  הפנים

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-15/08/2000 עד 11/10/2000

  הפנים

  מ"מ שר

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  הפנים

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 08/02/1994

  הבריאות

  שר

קוד המקור של הנתונים