סילבן שלום

סילבן שלום

סיעות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 27/12/2015

  הליכוד

 • הכנסת ה-19 מ-09/07/2014 עד 31/03/2015

  הליכוד - תנועה לאומית ליברלית

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 09/07/2014

  הליכוד - ישראל ביתנו

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 05/02/2013

  הליכוד - אח"י בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  הליכוד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-04/03/1999 עד 07/06/1999

  הליכוד

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 04/03/1999

  ליכוד - צומת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  ליכוד - גשר - צומת

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  הליכוד

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 27/12/2015

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-20 מ-14/05/2015 עד 27/12/2015

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  שר

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 14/05/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-25/08/2013 עד 31/03/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 31/03/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 31/03/2015

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 25/08/2013

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 18/03/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-10/06/2009 עד 05/02/2013

  שר

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-18 מ-31/03/2009 עד 05/02/2013

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 15/01/2006

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-27/02/2003 עד 15/01/2006

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 27/02/2003

  שר

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 27/02/2003

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 17/02/2003

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 17/02/2003

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 06/07/1999

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-13/07/1998 עד 07/06/1999

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-09/07/1997 עד 13/07/1998

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים