אמנון רובינשטיין

אמנון רובינשטיין

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 31/10/2002

  מרצ

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מרצ

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-09/03/1992 עד 13/07/1992

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 09/03/1992

  שינוי

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  שינוי

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  שינוי

 • הכנסת ה-9 מ-29/07/1980 עד 20/07/1981

  שינוי - מפלגת המרכז

 • הכנסת ה-9 מ-14/09/1978 עד 29/07/1980

  תנועה לשינוי ויוזמה

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 14/09/1978

  התנועה הדמוקרטית לשינוי

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 18/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 17/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-31/05/1993 עד 22/11/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 31/05/1993

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 31/12/1992

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 26/05/1987

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 20/10/1986

  שר

קוד המקור של הנתונים