אמנון רובינשטיין

אמנון רובינשטיין

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 31/10/2002

  מרצ

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מרצ

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-09/03/1992 עד 13/07/1992

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 09/03/1992

  שינוי - מפלגת המרכז

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  שינוי - מפלגת המרכז

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  שינוי - מפלגת המרכז

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  התנועה הדמוקרטית לשינוי

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-13/03/2001 עד 17/07/2002

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 31/10/2002

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-22/07/1998 עד 07/06/1999

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 21/07/1998

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-02/08/1989 עד 02/06/1992

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 17/06/1992

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 02/08/1989

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-16/06/1988 עד 22/12/1988

  האתיקה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-05/08/1987 עד 19/11/1988

  הפנים ואיכות הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-05/08/1987 עד 19/11/1988

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 18/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-07/06/1993 עד 22/11/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 07/06/1993

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 31/12/1992

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 26/05/1987

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-19/03/2001 עד 17/07/2002

  לענייני ביקורת המדינה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 19/03/2001

  החוקה, חוק ומשפט

 • הכנסת ה-14 מ-27/07/1998 עד 07/06/1999

  הכלכלה

 • הכנסת ה-11 מ-16/06/1988 עד 22/12/1988

  האתיקה

קוד המקור של הנתונים