אביחי אברהם בוארון

אביחי אברהם בוארון

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-31/03/2023

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-11/07/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-19/06/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/05/2023

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-03/05/2023

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-03/05/2023

  הוועדה המיוחדת לטיפול בשורדי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-03/05/2023

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים