אושר שקלים

אושר שקלים

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-20/06/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  ועדת הבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים