אברהם רביץ

אברהם רביץ

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-18/12/2008 עד 26/01/2009

  דגל התורה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 18/12/2008

  יהדות התורה והשבת אגודת ישראל-דגל התורה

 • הכנסת ה-16 מ-12/01/2005 עד 17/04/2006

  דגל התורה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 12/01/2005

  יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 07/06/1999

  דגל התורה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-13 מ-08/04/1996 עד 17/06/1996

  דגל התורה

 • הכנסת ה-13 מ-16/07/1992 עד 08/04/1996

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  דגל התורה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 04/05/2006

  סגן שר

 • הכנסת ה-16 מ-30/03/2005 עד 17/04/2006

  סגן שר

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 27/02/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-24/07/2002 עד 17/02/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-16/04/2001 עד 20/05/2002

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-25/06/1990 עד 13/07/1992

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים