אברהם רביץ

אברהם רביץ

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 26/01/2009

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-16 מ-13/01/2005 עד 17/04/2006

  דגל התורה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 13/01/2005

  יהדות התורה המאוחדת

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 07/06/1999

  דגל התורה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-13 מ-16/07/1992 עד 17/06/1996

  יהדות התורה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  דגל התורה

ועדות

 • הכנסת ה-17 מ-07/07/2008 עד 26/01/2009

  ו. משנה לנושא הצעת חוק עזרה ראשונה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-19/11/2007 עד 26/01/2009

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-31/10/2006 עד 26/01/2009

  ו. משנה לענין הצעות חוק השתלת אברים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-24/05/2006 עד 26/01/2009

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-15/05/2006 עד 24/10/2007

  העבודה, הרווחה והבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 26/01/2009

  ו. משנה לבדיקת הטענות על מדיניות של החמרה כלפי גברים בטיפול בתלונות של נשים על אלימות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-27/07/2005 עד 17/04/2006

  ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא: גילויי השחיתות בממשל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-04/01/2005 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת לדיון בהצ"ח שעניינן אנטנות סלולריות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-02/08/2004 עד 17/04/2006

  ועדה משותפת בנושא הארכת חיים (עבודה - חוקה)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 17/04/2006

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-11/03/2003 עד 17/04/2006

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לנושא זכויות נפגעי עבירה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לעניין הכרזה על שעת חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  לתיקונים בחוקי הבחירות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 17/04/2006

  החקירה בנושא איתור והשבת נכסים של נספי השואה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/07/1999 עד 17/02/2003

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 26/03/2001

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-04/07/1994 עד 17/06/1996

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-02/11/1992 עד 04/07/1994

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 04/07/1994

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 17/06/1992

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-16 מ-30/03/2005 עד 17/04/2006

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-24/07/2002 עד 28/01/2003

  סגן שר

 • הכנסת ה-15 מ-16/04/2001 עד 20/05/2002

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-25/06/1990 עד 13/07/1992

  סגן שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-08/07/1996 עד 07/06/1999

  הכספים

קוד המקור של הנתונים