ארז מלול

ארז מלול

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-02/02/2023

  התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-18/07/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לדיון בהצעת חוק לקידום הנשים בישראל, התשפ"ג-2023 (פ/3670/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-03/05/2023

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-23/04/2023

  ועדת המשנה לעניין הפעלת רוגלות על-ידי משטרת ישראל לביצוע האזנת סתר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/03/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בהצעת חוק לביטול ההתיישנות בעבירות מין (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023 (פ/2559/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-08/02/2023

  הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-08/02/2023

  הוועדה המיוחדת לעובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-08/02/2023 עד 15/02/2023

  הוועדה למיזמים ציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-07/02/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים