משה רוט

משה רוט

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-25/01/2023

  יהדות התורה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-03/05/2023

  הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-06/02/2023

  הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-06/02/2023

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  ועדת הבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-31/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-30/01/2023

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-30/01/2023

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים