דן אילוז

דן אילוז

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-06/01/2023

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לקידום תעשיית ההייטק

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לקידום מנופי צמיחה של ענף החקלאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לצמצום רגולציה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לפיתוח סחר בינלאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לתחרות ושירות ללקוח במערכת הבנקאית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  הוועדה למיזמים ציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023 עד 13/02/2023

  הוועדה לביטחון לאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-31/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023 עד 20/02/2023

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לפיתוח סחר בינלאומי

קוד המקור של הנתונים