לימור סון הר מלך

לימור סון הר מלך

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-20/11/2022

  עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 20/11/2022

  הציונות הדתית (הסיעה נסגרה)

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-06/09/2023

  ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-06/09/2023

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-07/06/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום, לפי סעיף 68 לתקנון הכנסת

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/06/2023 עד 31/03/2024

  ועדת המשנה לתוכניות הלימודים במזרח ירושלים והפיקוח עליהן

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/06/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של וועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  ועדת הבריאות

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/01/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעות חוק בנושא לביטול אזרחותו או תושבותו של פעיל טרור שמקבל תגמול עבור ביצוע מעשה הטרור

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חברת ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023

  הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל

קוד המקור של הנתונים