משה סולומון

משה סולומון

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-20/11/2022

  הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 20/11/2022

  הציונות הדתית (הסיעה נסגרה)

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-05/06/2023 עד 31/03/2024

  ועדת המשנה לספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023 עד 13/02/2023

  הוועדה לביטחון לאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-08/01/2023

  הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 13/02/2023

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 13/02/2023

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25)

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

קוד המקור של הנתונים