שלום דנינו

שלום דנינו

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לקידום הבטיחות בדרכים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לפיקוח על משק המים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לפיתוח סחר בינלאומי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של וועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה למוכנות ובט"ש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023 עד 20/02/2023

  ועדת הבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-31/01/2023

  הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-25/01/2023 עד 03/05/2023

  הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 03/05/2023

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 09/01/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022 עד 04/01/2023

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של וועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה למוכנות ובט"ש

 • הכנסת ה-25 מ-23/01/2023

  ועדת המשנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים

קוד המקור של הנתונים