אלי דלל

אלי דלל

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-18/07/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לדיון בהצעת חוק לקידום הנשים בישראל, התשפ"ג-2023 (פ/3670/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-30/05/2023

  הוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי והוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בהצעות חוק תקיפה מינית על רקע לאומני (פ/715/25) ו-(פ/2639/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/03/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בהצעת חוק לביטול ההתיישנות בעבירות מין (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023 (פ/2559/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  הוועדה למיזמים ציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-23/01/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-23/01/2023

  ועדת העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-23/01/2023

  ועדת הכלכלה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 23/01/2023

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 09/01/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-31/01/2023

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

קוד המקור של הנתונים