טלי גוטליב

טלי גוטליב

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-06/09/2023

  ועדת המשנה למוכנות ובט"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-06/09/2023

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-25/07/2023

  ועדה משותפת של ועדת המדע והטכנולוגיה וועדת החוקה חוק ומשפט לפי סימן ג'1 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (מעצר בפיקוח אלקטרוני)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-25/07/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-25/07/2023

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-25/07/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-23/04/2023

  ועדת המשנה לעניין הפעלת רוגלות על-ידי משטרת ישראל לביצוע האזנת סתר

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023 עד 19/06/2023

  ועדת המשנה למוכנות ובט"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  ועדת המשנה לביטחון, יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023 עד 18/06/2023

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת העבודה והרווחה

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 19/06/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) (פ/81/25) ובהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים) (פ/91/25)

  חברת ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/11/2022 עד 20/06/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים