אברהם בצלאל

אברהם בצלאל

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  הוועדה למיזמים ציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-31/01/2023

  הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-08/01/2023 עד 08/02/2023

  הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 19/02/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 07/02/2023

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 07/02/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-31/01/2023

  הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה

קוד המקור של הנתונים