בועז ביסמוט

בועז ביסמוט

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-27/02/2023

  הוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק יסוד: הממשלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון, לפי חוק האזנות סתר, התשל"ט-1979

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/02/2023

  ועדת המשנה לפי סעיף 5 לחוק הכנסת לעניין חסיון קצא"א

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לענייני עורף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/01/2023 עד 20/02/2023

  הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023 עד 20/02/2023

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023 עד 09/01/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) (פ/81/25) ובהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים) (פ/91/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/11/2022 עד 10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-08/01/2023

  הוועדה המיוחדת למאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול

קוד המקור של הנתונים