גדי איזנקוט

גדי איזנקוט

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  המחנה הממלכתי

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה למוכנות ובט"ש

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לעניין פינוי מוקשים ונפלים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/11/2022

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח

קוד המקור של הנתונים