אוהד טל

אוהד טל

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-20/11/2022

  הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ'

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022 עד 20/11/2022

  הציונות הדתית (הסיעה נסגרה)

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/05/2023

  ועדת המשנה לפיקוח על משק המים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של וועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לפי חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  הוועדה למיזמים ציבוריים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023 עד 13/02/2023

  הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-25/01/2023 עד 13/02/2023

  הוועדה המיוחדת לעובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הפנים והגנת הסביבה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-04/01/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-07/12/2022 עד 10/01/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022 עד 04/01/2023

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-01/02/2023

  הוועדה למיזמים ציבוריים

קוד המקור של הנתונים