מיכאל קליינר

מיכאל קליינר

סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-01/02/2000 עד 17/02/2003

  חרות-התנועה הלאומית

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 01/02/2000

  האיחוד הלאומי

 • הכנסת ה-14 מ-23/02/1999 עד 07/06/1999

  חרות

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 23/02/1999

  הליכוד-גשר-צומת

 • הכנסת ה-12 מ-19/12/1988 עד 13/07/1992

  הליכוד

 • הכנסת ה-10 מ-19/01/1982 עד 13/08/1984

  הליכוד

ועדות

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-19/03/2001 עד 17/02/2003

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-12/03/2001 עד 17/02/2003

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/11/2000 עד 17/02/2003

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/2000 עד 07/07/2000

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/2000 עד 07/07/2000

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-30/10/1996 עד 07/06/1999

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-01/02/1982 עד 13/08/1984

  הכלכלה

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  חרות-התנועה הלאומית

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  העליה והקליטה

קוד המקור של הנתונים