עלי סלאלחה

עלי סלאלחה

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-18/07/2021 עד 15/11/2022

  מרצ

ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-17/01/2022 עד 15/11/2022

  ועדת משנה לענייני פיתוח היישובים הדרוזים והצ'רקסים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-17/01/2022 עד 15/11/2022

  הוועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-16/11/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המשנה לעניין השפעת הסביבה והאקלים על בריאות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-05/09/2021 עד 15/11/2022

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-05/08/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הבריאות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-02/08/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

קוד המקור של הנתונים