דוד צוקר

דוד צוקר

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-17/03/1999 עד 07/06/1999

  ח"כ בודד - ללא סיעה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 17/03/1999

  מרצ

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-09/03/1992 עד 13/07/1992

  מרצ

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 08/03/1992

  התנועה לזכויות האזרח ולשלום

 • הכנסת ה-11 מ-26/11/1986 עד 21/11/1988

  התנועה לזכויות האזרח ולשלום

ועדות

 • הכנסת ה-14 מ-04/02/1998 עד 07/06/1999

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-09/12/1996 עד 07/06/1999

  המיוחדת לענייני מחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 07/06/1999

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-11/12/1990 עד 13/07/1992

  העליה והקליטה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-24/01/1989 עד 13/07/1992

  החינוך והתרבות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-11 מ-10/12/1986 עד 19/11/1988

  הכספים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-13 מ-27/07/1992 עד 17/07/1996

  החוקה חוק ומשפט

קוד המקור של הנתונים