גלעד קריב

גלעד קריב

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת העבודה

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  העבודה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-13/09/2023

  ועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכח

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/09/2023

  ועדת המשנה למוכנות ובט"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-18/07/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לדיון בהצעת חוק לקידום הנשים בישראל, התשפ"ג-2023 (פ/3670/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-13/03/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט והוועדה לקידום מעמד האישה לדיון בהצעת חוק לביטול ההתיישנות בעבירות מין (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023 (פ/2559/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-20/02/2023

  הוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי וועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעות חוק המאבק בכלי נשק הבלתי חוקיים (תיקוני חקיקה) (פ/2392/25 ו-פ/2394/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  הוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום, לפי סעיף 68 לתקנון הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-15/02/2023

  ועדת הכנסת המשותפת ליישומים ביומטריים, לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-05/02/2023

  ועדת המשנה לענייני איו"ש

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-25/01/2023

  הוועדה המיוחדת לעובדים זרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-09/01/2023

  ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) (פ/81/25) ובהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים) (פ/91/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-17/11/2022 עד 10/01/2023

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-27/06/2022 עד 15/11/2022

  הוועדה המשותפת ליישומים ביומטריים לפי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונותני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התש"ע-2009

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-09/05/2022 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת החוקה, ועדת הפנים וועדת המדע בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-04/10/2021 עד 15/11/2022

  ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת המדע והטכנולוגיה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-28/06/2021 עד 15/11/2022

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 28/06/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-09/05/2022 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת החוקה, ועדת הפנים וועדת המדע בהתאם לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע

 • הכנסת ה-24 מ-28/06/2021 עד 15/11/2022

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

קוד המקור של הנתונים