עמיר פרץ

עמיר פרץ

סיעות

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-20 מ-01/01/2019 עד 30/04/2019

  העבודה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015 עד 01/01/2019

  המחנה הציוני

 • הכנסת ה-19 מ-05/02/2013 עד 31/03/2015

  התנועה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 09/12/2012

  העבודה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  עבודה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/04/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  עם אחד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  עם אחד

 • הכנסת ה-14 מ-25/03/1999 עד 07/06/1999

  עם אחד

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 25/03/1999

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-25/06/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 7)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-13/02/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה להצ"ח יסוד: הממשלה (תיקון מס' 5) (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית) (מ/1184) הצ"ח הממשלה (תיקון מס' 12) (אצילת סמכות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי), התשע"ח-2018 (מ/1184

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/01/2018

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לפי סעיפים 10(א) ו-67ו(א) לחוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-09/11/2016

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בפרק ה', סעיף 44 (הוראות לעניין פרישה משירות קבע ופנסיית גישור) ובפרק ה', סעיפים 45-56 (יישום המלצת ועדת גורן) בהצעת חוק ההתייעלות הכלכלית

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-30/12/2015

  הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת החוץ והביטחון לפי חוק השירות הלאומי-אזרחי, התשע"ד–2014

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-07/07/2015

  הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-08/06/2015

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לכוח אדם ולמשאב האנושי בצה”ל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לעניין קצא"א

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-01/12/2014 עד 31/03/2015

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-19 מ-13/02/2013 עד 18/03/2013

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-21/03/2012 עד 09/12/2012

  משותפת לכלכלה וקידום מעמד האישה לחוק זכויות הדייר

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-05/07/2011 עד 09/12/2012

  משותפת פנים כלכלה - הצ"ח הליכי תכנון ובנייה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/03/2010 עד 09/12/2012

  ועדה משותפת לפנים וכלכלה לדיון בהצ"ח התכנון והבנייה התש"ע - 2010

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-17/06/2009 עד 09/12/2012

  ועדת משנה ליישום מדיניות המקרקעין החדשה במינהל מקרקעי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-06/05/2009 עד 23/02/2011

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-04/05/2009 עד 09/12/2012

  הכלכלה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 09/12/2012

  ועדת משנה למניעת סגירתו של מפעל פניציה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-18 מ-24/02/2009 עד 17/02/2010

  החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 24/02/2009

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-20/05/2003 עד 17/04/2006

  לעניין נציב הדורות הבאים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-05/03/2003 עד 17/04/2006

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-27/07/1999 עד 17/02/2003

  המיוחדת לבחינת בעיית העובדים הזרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-15 מ-14/07/1999 עד 17/02/2003

  לקידום מעמד האישה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-16/07/1996 עד 06/05/1998

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-28/07/1992 עד 28/10/1992

  המיוחדת למאבק בנגע בסמים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 17/06/1996

  החוקה חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-13 מ-22/07/1992 עד 10/10/1994

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-18/03/1991 עד 13/07/1992

  הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-03/04/1989 עד 16/10/1990

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 13/07/1992

  העבודה והרווחה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 29/10/1990

  לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-23/01/1989 עד 07/06/1989

  הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-19 מ-18/03/2013 עד 11/11/2014

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 18/06/2007

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 18/06/2007

  שר

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  עם אחד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 17/02/2003

  עם אחד

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-20 מ-31/03/2015

  ועדת המשנה לבחינת מוכנות העורף

 • הכנסת ה-13 מ-27/07/1992 עד 10/10/1994

  העבודה והרווחה

קוד המקור של הנתונים