שמעון פרס

שמעון פרס

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 13/06/2007

  קדימה-עם אהוד אולמרט לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/01/2006

  העבודה - מימד - עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד בראשות מצנע

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה - מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  מפלגת העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  מפלגת העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-12 מ-07/10/1991 עד 13/07/1992

  מפלגת העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 07/10/1991

  מערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  מערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  מערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  מערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  מערך

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  מערך

 • הכנסת ה-6 מ-28/01/1969 עד 17/11/1969

  מערך

 • הכנסת ה-6 מ-23/01/1968 עד 28/01/1969

  מפלגת העבודה הישראלית

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 23/01/1968

  רשימת פועלים ישראלית

 • הכנסת ה-5 מ-14/07/1965 עד 22/11/1965

  רשימת פועלים ישראלית

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 14/07/1965

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ-ישראל

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-17 מ-07/05/2006 עד 13/06/2007

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 07/05/2006

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 07/05/2006

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-10/01/2005 עד 23/11/2005

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 02/11/2002

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 02/11/2001

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 07/03/2001

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 18/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 18/06/1996

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 18/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-21/05/1996 עד 17/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 17/06/1996

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-13 מ-22/11/1995 עד 17/06/1996

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-05/11/1995 עד 22/11/1995

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-13 מ-05/11/1995 עד 22/11/1995

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 22/11/1995

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 15/03/1990

  מ"מ ראש הממשלה

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 15/03/1990

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 22/12/1988

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 22/12/1988

  מ"מ ראש הממשלה

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 21/11/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 21/11/1988

  מ"מ ראש הממשלה

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 20/10/1986

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 24/12/1984

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 24/12/1984

  שר

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/06/1977

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 13/06/1977

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-01/04/1974 עד 03/06/1974

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 01/04/1974

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 10/03/1974

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 10/03/1974

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-03/01/1971 עד 21/01/1974

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-01/09/1970 עד 21/01/1974

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-01/09/1970 עד 03/01/1971

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-22/12/1969 עד 27/07/1970

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 22/12/1969

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-23/12/1964 עד 25/05/1965

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-01/07/1963 עד 22/12/1964

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-06/11/1961 עד 26/06/1963

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 02/11/1961

  סגן שר

 • הכנסת ה-4 מ-21/12/1959 עד 04/09/1961

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים