שמעון פרס

שמעון פרס

סיעות

 • הכנסת ה-17 מ-17/04/2006 עד 13/06/2007

  קדימה

 • הכנסת ה-16 מ-23/05/2005 עד 17/01/2006

  העבודה-מימד-עם אחד

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 23/05/2005

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-15/05/2001 עד 17/02/2003

  העבודה-מימד

 • הכנסת ה-15 מ-07/06/1999 עד 15/05/2001

  ישראל אחת

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  העבודה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  העבודה

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  המערך

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  המערך

 • הכנסת ה-10 מ-20/07/1981 עד 13/08/1984

  המערך

 • הכנסת ה-9 מ-13/06/1977 עד 20/07/1981

  המערך

 • הכנסת ה-8 מ-21/01/1974 עד 13/06/1977

  המערך

 • הכנסת ה-7 מ-17/11/1969 עד 21/01/1974

  המערך

 • הכנסת ה-6 מ-22/11/1965 עד 17/11/1969

  רשימת פועלי ישראל

 • הכנסת ה-5 מ-04/09/1961 עד 22/11/1965

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

 • הכנסת ה-4 מ-30/11/1959 עד 04/09/1961

  מפלגת פועלי ארץ ישראל

ועדות

 • הכנסת ה-16 מ-25/03/2003 עד 10/01/2005

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-16 מ-17/02/2003 עד 10/01/2005

  ועדת משנה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-14 מ-03/07/1996 עד 07/06/1999

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-12 מ-12/09/1990 עד 13/07/1992

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-10 מ-18/08/1981 עד 13/08/1984

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-9 מ-28/06/1977 עד 20/07/1981

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-6 מ-23/11/1965 עד 17/11/1969

  החוץ והבטחון

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 13/06/2007

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-04/05/2006 עד 13/06/2007

  משנה לראש הממשלה

 • הכנסת ה-16 מ-11/01/2005 עד 23/11/2005

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 02/10/2002

  שר

 • הכנסת ה-15 מ-07/03/2001 עד 02/10/2001

  סגן ראש הממשלה

 • הכנסת ה-15 מ-06/07/1999 עד 07/03/2001

  שר

 • הכנסת ה-13 מ-05/11/1995 עד 18/06/1996

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 22/11/1995

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 15/03/1990

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-22/12/1988 עד 15/03/1990

  מ"מ ראש הממשלה

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 22/12/1988

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 22/12/1988

  מ"מ ראש הממשלה

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 20/10/1986

  ראש הממשלה

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 23/12/1984

  שר

 • הכנסת ה-11 מ-13/09/1984 עד 23/12/1984

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-03/06/1974 עד 20/06/1977

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 03/06/1974

  שר

 • הכנסת ה-8 מ-10/03/1974 עד 03/06/1974

  שר

 • הכנסת ה-17 מ-01/09/1970 עד 10/03/1974

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-01/09/1970 עד 10/03/1974

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-01/09/1970 עד 21/01/1974

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-22/12/1969 עד 27/07/1970

  שר

 • הכנסת ה-7 מ-15/12/1969 עד 01/09/1970

  שר

 • הכנסת ה-5 מ-23/12/1964 עד 31/05/1965

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-01/07/1963 עד 22/12/1964

  סגן שר

 • הכנסת ה-5 מ-06/11/1961 עד 26/06/1963

  סגן שר

 • הכנסת ה-4 מ-21/12/1959 עד 02/11/1961

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים