רם שפע

רם שפע

סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  העבודה

 • הכנסת ה-23 מ-29/03/2020 עד 31/01/2021

  כחול לבן

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 29/03/2020

  כחול לבן בראשות בנימין גנץ

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  כחול לבן

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  כחול לבן

ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-06/12/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הסדרת השימוש בקנאביס למטרות רפואיות, התשפ"ב-2021 (פ/2245/24)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-17/11/2021 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת הבריאות והוועדה המיוחדת לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים בישראל לדיון בהצעות חוק ביטוח בריאות ממלכתי (פ/2041/24), (פ/2155/24), (פ/1828/24)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/07/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-28/06/2021 עד 12/07/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-14/06/2021 עד 13/07/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-19/04/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-12/04/2021 עד 15/11/2022

  ועדת הכלכלה

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-11/11/2020 עד 31/01/2021

  ועדת משנה לרפורמות ועתיד מערכת החינוך

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-21/07/2020 עד 31/01/2021

  ועדת המשנה לכח אדם בצה"ל

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-02/06/2020 עד 31/01/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-01/06/2020 עד 29/06/2020

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 31/01/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 04/01/2021

  הוועדה המיוחדת לעניין הקרן לאזרחי ישראל

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 30/06/2020

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-25/05/2020 עד 31/01/2021

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-18/05/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-24/03/2020 עד 31/01/2021

  הוועדה המיוחדת לענייני רווחה ועבודה

  חבר ועדה

יו"ר סיעות

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  העבודה

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-24 מ-03/08/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המיוחדת לענייני התמכרויות, סמים ואתגרי הצעירים בישראל

 • הכנסת ה-23 מ-11/11/2020 עד 31/01/2021

  ועדת משנה לרפורמות ועתיד מערכת החינוך

 • הכנסת ה-23 מ-01/06/2020 עד 31/01/2021

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

קוד המקור של הנתונים