רפאל פנחסי

רפאל פנחסי

סיעות

 • הכנסת ה-14 מ-17/06/1996 עד 07/06/1999

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-13 מ-13/07/1992 עד 17/06/1996

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 13/07/1992

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

 • הכנסת ה-11 מ-13/08/1984 עד 21/11/1988

  התאחדות הספרדים שומרי תורה - תנועת ש"ס

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-13 מ-31/12/1992 עד 14/09/1993

  סגן שר

 • הכנסת ה-13 מ-04/08/1992 עד 31/12/1992

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-11/06/1990 עד 13/07/1992

  שר

 • הכנסת ה-12 מ-15/01/1990 עד 11/06/1990

  סגן שר

 • הכנסת ה-12 מ-21/11/1988 עד 22/12/1988

  סגן שר

 • הכנסת ה-11 מ-20/10/1986 עד 21/11/1988

  סגן שר

 • הכנסת ה-11 מ-02/12/1985 עד 20/10/1986

  סגן שר

קוד המקור של הנתונים