שלמה קרעי

שלמה קרעי

סיעות

 • הכנסת ה-25 מ-15/11/2022

  סיעת הליכוד

 • הכנסת ה-24 מ-06/04/2021 עד 15/11/2022

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-23 מ-16/03/2020 עד 06/04/2021

  הליכוד

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

 • הכנסת ה-21 מ-30/04/2019 עד 03/10/2019

  הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה

ועדות

 • הכנסת ה-25 מ-14/12/2022

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - שר נוסף במשרד) (פ/81/25) ובהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – כשירותם של שרים) (פ/91/25)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-25 מ-16/11/2022 עד 29/12/2022

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-25/01/2022 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-24/01/2022 עד 15/11/2022

  ועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/10/2021 עד 15/11/2022

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-25/10/2021 עד 15/11/2022

  ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 13/07/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 12/07/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-26/04/2021 עד 12/07/2021

  ועדת הכספים

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-24 מ-19/04/2021 עד 15/11/2022

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-24/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לענייני הנגב

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-08/06/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לביטחון יחסי חוץ וקשרי מסחר בינלאומיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-02/06/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוץ והביטחון

  מ"מ חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת החוקה, חוק ומשפט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לפניות הציבור

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-27/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לזכויות הילד

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-25/05/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה לענייני ביקורת המדינה

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-23/04/2020 עד 06/04/2021

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון - ממשלת חילופים) (פ/280/23)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-23 מ-20/04/2020 עד 27/05/2020

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-17/02/2020 עד 16/03/2020

  ועדת הכנסת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-11/12/2019 עד 11/12/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ושתיים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-22 מ-03/10/2019 עד 16/03/2020

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-01/07/2019 עד 03/10/2019

  ועדת החינוך, התרבות והספורט

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-11/06/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המסדרת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-04/06/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים ושתיים (הוראות מיוחדות לעניין ועדת הבחירות)

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-27/05/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק התפזרות הכנסת העשרים ואחת

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-21/05/2019 עד 03/10/2019

  הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 8) (ביטול המגבלה על מספרם המרבי של השרים וסגני השרים

  חבר ועדה

 • הכנסת ה-21 מ-06/05/2019 עד 03/10/2019

  ועדת הכספים

  חבר ועדה

משרדים ממשלתיים

 • הכנסת ה-25 מ-29/12/2022

  שר

יו"ר ועדות

 • הכנסת ה-23 מ-24/08/2020 עד 06/04/2021

  ועדת המשנה לענייני הנגב

קוד המקור של הנתונים